START ZA

Přednášející

Přednášející a lektoři workshopů CAD CAM MEETINGu 2019 jsou v jednání a budou brzy doplněni.
Níže uvedení jsou přednášející předchozího ročníku.

 

Enrico Steger, MDT. (IT)

Profesní CV

Narodil se v Campo Tures (Jižní Tyrolsko, Itálie)

– Absolvoval Stomatologickou technickou školu v Bolzanu, Jižní Tyrolsko
– V roce 1981 založil vlastní stomatologickou laboratoř Steger
– Autor knihy „The Anatomic Chewing Surface”, nakladatelství Quintessenz
– V roce 2003 založil společnost Zirkonzahn
– Vlastní více než 47 patentů, vynálezce systému ručního frézování Zirkograph, různých CAD/CAM systémů (hardware a software) a řady technologických postupů, jako například Prettau® Bridge
– Zakladatel The Zirkonzahn School: vzdělávacího programu pro zubní techniky a zubní lékaře, který kombinuje výuku odborných dentálních dovedností se školou života a kultury
– Přednášející na mnoha mezinárodních dentálních fórech

MUDr. Petr Hajný (CZ)

Profesní CV

1997 – Střední zdravotnická škola v Karlových Varech, obor Zubní technik

2005 – LF Univerzity Karlovy – Stomatologie

Po absolvování Univerzity Karlovy pracoval jako specialista na celokeramické náhrady a CAD/CAM na klinice Asklepion v Praze a Karlových Varech. Nyní majitel ONE VISIT DENTISTRY s.r.o., jedné z nejmoderněji vybavených ordinací na světě. Kromě této ordinace však nadále pracuje na dalších klinikách v ČR a zahraničí jako externí specialista, zejména v oblasti keramických náhrad a CAD/CAM. Díky tomu tak vlastnoručně zhotoví více než 2000 keramických fazet a mnoho desítek kompletních rekonstrukcí skusu i úsměvu každý rok.

Je certifikovaným školitelem CAD/CAM systému CEREC. Člen mezinárodní společnosti komputerizované stomatologie ISCD. Školitel technologie T-Scan pro digitální okluzní analýzu. Lektor firmy Ivoclar Vivadent pro kompozitní materiály, adhezivní systémy, fixační materiály, celokeramické náhrady a CAD/CAM. Doposud je jeho lektorská činnost dostupná ve 22 zemích.

Vedle přednáškové činnosti jsou jeho častými aktivitami i praktické kurzy, zejména ve školicím centru firmy Ivoclar Vivadent ve Vídni a Lichtenštejnském Schaanu.

Dr. Nelson Silva (BR)

Profesní CV

Dr. Nelson Silva je profesorem na Oddělení záchovné stomatologie na Federal University of Minas Gerais, Brazílie. Je držitelem magisterského, doktorského a post-doktorského titulu z University of Sao Paulo/New York University. Dr. Silva působil po dobu 11 let jako asistent a docent na oddělení protetiky/biomateriálů na University of New York, přičemž sám publikoval několik knižních kapitol a vysoce impaktovaných prací. V rámci svého klinického a výzkumného působení se zabýval přenosem vědeckých poznatků do praxe. Zkoumal klinické a laboratorní aspekty úspěšného estetického ošetření a problematiku celkově a částečné snímatelných náhrad a náhrad nesených implantáty v kombinaci s CAD/CAM technologiemi.

Dr. Silva je od roku 2013 „key opinion leader“ firmy 3Shape.

Téma přednášky

Přednáška se zabývá několika klinickými scénáři zaměřenými na digitální spolupráci lékaře se zubní laboratoří jakožto prostředku k řešení problémů každodenní zubní praxe. Prezentována a diskutována budou protetická řešení včetně těch nesených implantáty.

Učební cíle:

  1. CAD/CAM postupy
  2. Interakce zubní lékař – zubní technik
  3. Tvorba plánu ošetření a využití digitálních technologií k pokoření problémů během ošetření.

Róbert Zubák (SK)

Profesní CV

Strednú zdravotnícku školu ukončil v roku 1991 ako zubný technik. Po 2ročnej praxi v štátnom laboratóriu bol spoluzakladateľom súkromnej zubnej techniky, v ktorej pracoval viac ako 10 rokov. Počas tohto obdobia väčšinu voľného času venoval zdokonaľovaniu sa v tejto profesii, predovšetkým v oblasti keramických náhrad. Zúčastnil sa viacerých zahraničných školení na vysokej odbornej úrovni zabezpečenej špičkovými odborníkmi. V roku 2002 nastúpil na dvojročnú odbornú stáž v USA. Pôsobil v Súkromnej zubnej technike, spolupracoval s firmami Ivoclar Vivadent a Captek, pre ktoré poriadal školenia na renomovaných dentálnych výstavách v USA. Po návrate z USA pracoval niekoľko rokov ako zubný technik – konzultant pre Ivoclar Vivadent. Na tejto pozícii prednášal na mnohých dentálnych podujatiach na rade miest sveta.

Publikoval vo viacerých odborných časopisoch doma i v zahraničí. Vo svojom voľnom čase sa venuje dentálnej a umeleckej fotografii, kresleniu, olejomaľbe, spolupracuje pri vydávaní odborného časopisu.

Davor Markovič (BIH)

Profesní CV

Davor Marković je z Kreševa, malého města poblíž Sarajeva v Bosně a Hercegovině. Narodil se však v Düsseldorfu v Německu, kde strávil své dětství. Během let 1996–2000 vystudoval ve Splitu v Chorvatsku obor zubní technik a posléze byl 13 let majitelem soukromé zubní laboratoře v Sarajevu. V roce 2011 společně se svým týmem založil zubní kliniku Dental Centar Marković.

Od roku 2010 je Davor členem týmu Ivoclar Vivadent, kde působí v roli klíčového odborného poradce pro oblast keramiky a v roli CAD/CAM specialisty pro systém Wieland. Zaměřuje se na digitální technologie v laboratoři a ordinaci, zejména pak na CAD/CAM systémy.

MUDr. Martin Lebeda (CZ)

Profesní CV

Martin Lebeda je vystudovaný zubní technik a zároveň zubní lékař. Zakladatel Dentalcentre.cz se sídlem v GH PUPP v Karlových Varech. Celý profesní život se zajímá o celkové rekonstrukce chrupu v rámci fixní protetiky a implantologie. Ve své ordinaci a laboratoři využívá CAD/CAM technologie, extraorální i intraorální skener, 3D tisk a navigovanou implantologii v rámci propojení systému s dentálním CT. Je klíčovým odborníkem pro laboratorní i ordinační systém firmy Dentsply Sirona. Specializuje se na celokeramické rekonstrukce, implantologii a digitálně zhotovenou snímatelnou protetiku.

Dr. Stanko Miletic (USA, HR)

Profesní CV

Narodil se v Chicagu – Illinois USA v roce 1980. Vystudoval University of Zagreb, obor Stomatologie a zde také získal titul DMD. Následně působil na Klinice ústní chirurgie Záhřebské nemocnice. Svůj profesní růst zaměřil především na dentální implantologii. V současné době působí jako vedoucí lékař dentální implantologie na klinice DCM v Záhřebu. DCM Záhřeb je soukromá klinika a zubní laboratoř, založená dle amerických standardů klinické práce a následného vzdělávání.

Téma přednášky

Orální chirurg, zubní lékař a zubní technik prezentují unikátní pracovní postup implantologického ošetření

„Magical all on four“ je přednáška o pracovním postupu estetického implantologického ošetření spočívajícího na šroubovaném PEEK můstku a jednotlivých keramických korunkách.

Orální chirurg Stanko demonstruje efektivní zavedení implantátů jakožto základ pro budoucí protetickou nástavbu. Zubní lékař Ivan prezentuje, jak zachytit co nejvíce informací o situaci v ústech pacienta pro zubního technika Pavla, který digitálně zhotoví finální práci a předá ji zpět Ivanovi. Pavel zároveň uschová případ pro budoucí potřeby.
Přednáška začíná příběhem muže jménem Nino, který si přeje mít opět možnost se usmát na svou ženu. Bylo mu tedy v ústech zhotoveno řešení kotvené na pěti bone-level implantátech. Úspěšný výsledek spočíval v kombinace PEEK a transparentního zirkonu a poskytl nám sílu k rozvoji celého pracovního postupu od chirurgického zákroku až po našroubování výsledné náhrady.
Prostřední část přednášky je zaměřena na jednotlivé detaily ošetření a ukazuje, jak je technika „all on four“ efektivní nejen z pohledu časové úspory, ale také díky estetickým a finančním aspektům. Výhodou tohoto konceptu je také vynikající dlouhodobá prognóza do budoucna.
Závěrečná část poté obsáhne příběh Maria, na kterém bude dokumentován kompletní pracovní postup při ošetření konceptem „all on four“ – od operační přípravy, přes práci technika až po odevzdání práce zubním lékařem.

Pavel Metelka, DiS. (CZ)

Profesní CV

Vystudoval vyšší odbornou školu v Brně obor Diplomovaný zubní technik. Po ukončení studia v roce 2009 pracoval na klinice v Brně a také v rodinné laboratoři Dens Technika, jíž je v současnosti majitelem. Od roku 2010 zastával pozici CAD/CAM specialisty v rámci spolupráce se společnostmi Henry Schein a Sanitaria. V roce 2011 organizoval první ročník konference CAD CAM Meeting. Intenzivně se věnuje digitálním technologiím, působí jako editor českého vydání mezinárodního odborného časopisu Digital a od roku 2014 také jako oficiální lektor společnosti Amann Girrbach.

Téma přednášky

Orální chirurg, zubní lékař a zubní technik prezentují unikátní pracovní postup implantologického ošetření

„Magical all on four“ je přednáška o pracovním postupu estetického implantologického ošetření spočívajícího na šroubovaném PEEK můstku a jednotlivých keramických korunkách.

Orální chirurg Stanko demonstruje efektivní zavedení implantátů jakožto základ pro budoucí protetickou nástavbu. Zubní lékař Ivan prezentuje, jak zachytit co nejvíce informací o situaci v ústech pacienta pro zubního technika Pavla, který digitálně zhotoví finální práci a předá ji zpět Ivanovi. Pavel zároveň uschová případ pro budoucí potřeby.
Přednáška začíná příběhem muže jménem Nino, který si přeje mít opět možnost se usmát na svou ženu. Bylo mu tedy v ústech zhotoveno řešení kotvené na pěti bone-level implantátech. Úspěšný výsledek spočíval v kombinace PEEK a transparentního zirkonu a poskytl nám sílu k rozvoji celého pracovního postupu od chirurgického zákroku až po našroubování výsledné náhrady.
Prostřední část přednášky je zaměřena na jednotlivé detaily ošetření a ukazuje, jak je technika „all on four“ efektivní nejen z pohledu časové úspory, ale také díky estetickým a finančním aspektům. Výhodou tohoto konceptu je také vynikající dlouhodobá prognóza do budoucna.
Závěrečná část poté obsáhne příběh Maria, na kterém bude dokumentován kompletní pracovní postup při ošetření konceptem „all on four“ – od operační přípravy, přes práci technika až po odevzdání práce zubním lékařem.

Ivan Miletic d.m.d. (USA, HR)

Téma přednášky

Orální chirurg, zubní lékař a zubní technik prezentují unikátní pracovní postup implantologického ošetření

„Magical all on four“ je přednáška o pracovním postupu estetického implantologického ošetření spočívajícího na šroubovaném PEEK můstku a jednotlivých keramických korunkách.

Orální chirurg Stanko demonstruje efektivní zavedení implantátů jakožto základ pro budoucí protetickou nástavbu. Zubní lékař Ivan prezentuje, jak zachytit co nejvíce informací o situaci v ústech pacienta pro zubního technika Pavla, který digitálně zhotoví finální práci a předá ji zpět Ivanovi. Pavel zároveň uschová případ pro budoucí potřeby.
Přednáška začíná příběhem muže jménem Nino, který si přeje mít opět možnost se usmát na svou ženu. Bylo mu tedy v ústech zhotoveno řešení kotvené na pěti bone-level implantátech. Úspěšný výsledek spočíval v kombinace PEEK a transparentního zirkonu a poskytl nám sílu k rozvoji celého pracovního postupu od chirurgického zákroku až po našroubování výsledné náhrady.
Prostřední část přednášky je zaměřena na jednotlivé detaily ošetření a ukazuje, jak je technika „all on four“ efektivní nejen z pohledu časové úspory, ale také díky estetickým a finančním aspektům. Výhodou tohoto konceptu je také vynikající dlouhodobá prognóza do budoucna.
Závěrečná část poté obsáhne příběh Maria, na kterém bude dokumentován kompletní pracovní postup při ošetření konceptem „all on four“ – od operační přípravy, přes práci technika až po odevzdání práce zubním lékařem.

Tomáš Forejtek (CZ)

Profesní CV

Tomáš Forejtek dokončil střední zdravotnickou školu, obor zubní technik, v Brně v roce 2001, kterou absolvoval jako nejlepší z ročníku. Díky tomu o něj projevila zájem prestižní soukromá zubní klinika, kde se Tomáš ihned po studiu začal specializovat na estetiku keramických zubních náhrad. Po čtyřech letech získávání cenných zkušeností dokončil atestaci ve fixních náhradách a stal se vedoucím zubní laboratoře. Nikdy ho neopouští snaha zdokonalovat své dovednosti a znalosti, proto absolvoval množství mezinárodních a domácích školení. V roce 2010 otevřel vlastní zubní laboratoř, kde se se svým týmem specializuje na výrobu nadstandardních zubních náhrad. Od roku 2015 působí jako školitel a díky svým dovednostem je schopen realizovat žádané kurzy bez podpory a tlaku jakýchkoliv firem.

V roce 2016 se začal specializovat na náhrady sólo zubů ve frontálním úseku s využitím protokolu eLAB. V roce 2018 se stal oficiálním ambasadorem a mezinárodním instruktorem eLAB protokolu.

Ahmad Amin Abosaleh DDS. MSc. (SY, CZ)

MUDr. Hana Leino – Pastrňáková

Profesní CV

Vystudovala 1. LFUK v Praze (1997), po krátké praxi v Praze a spolupráci s klinickým výzkumem firmy Dentsply, získala licenci pro samostatnou práci v oboru ve Finsku. Od roku 2004 působila ve státním zdravotnictví jako všeobecný stomatolog a dentoalveolární chirurg, v krajské nemocnici na odděleni akutní stomatologie (pohotovost). Od roku 2006 pracuje na soukromé klinice v Espoo, Finsko.

Získala postgraduální vzdělání v oboru estetické stomatologie, okluze, chronických bolestí a „dental sleep medicine“. Od roku 2014 do roku 2017 absolvovala všechny stupně Core Curriculum a specializované kurzy v oborech TMD a komplexní zubní péče v Dawson Academy UK a USA – Florida. Od roku 2016 vede Dawson Academy Study Club ve Finsku. V letech 2016–2017 absolvovala Orofacial Pain Continuum (TMD, orofaciální bolest a dental sleep medicine) v LSU Health Dental School pod vedenim prof. Henry Gremilliona. Je aktivní členkou American Equilibration Society, American Academy of Orofacial Pain, Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry a European Academy of Dental Sleep Medicine.

Fanynka CAD/CAM a digitálních technologii, v letech 2014–2017 členka představenstva Finnish Academy of Computerized Dentistry. Uživatelka Cerecu od r. 2006, T-scanu od roku 2015. Digitální motto: „Digitální stomatologie otevírá nám i našim pacientům fantastické možnosti co se týče technologií, komunikace i dostupnosti ošetření. Pokud ovšem do digitální práce nezaintegrujeme naše znalosti a zkušenosti, digitální technologie nás dovede k selhaní a neúspěchu podstatně rychleji.“

Lórant Stumpf (IR)

Profesní CV

Digital Master zubní technik s 17letou praxí, absolvoval Vyšší školu zubního lékařství v roce 2000. Praxi získal v Maďarsku.
Jako majitel laboratoře (od roku 2007) se neustále zaměřuje na technologický rozvoj a využití nejnovějších dentálních technologií. Za dobu své praxe získal významné zkušenosti na poli digitální stomatologie.
Od roku 2013 se ve spolupráci s největší soukromou dentální klinikou v Irsku podílí na výzkumu a vývoji v oblasti digitálního designu, frézovacích strategií a individualizovaného 3D tisku.

Téma přednášky

Přednáška se bude zabývat využitím digitálních skenů v různých klinických situacích. Zahrnut bude proces od plánování až po finalizaci s důrazem na zachování přirozené morfologie zubů ve všech krocích.
Budou diskutována témata: využití diagnostického designu jako průvodce pro rekonstrukci měkkých tkání, použití konečného návrhu pro stanovení pozice implantátu a operační šablony, diagnostický design vs. finální design, „evoluce“ digitálních knihoven.

Mitar Božič (SRB)

Profesní CV

Studium na zubního technika zakončil v roce 2004 na Dentální škole v Bělehradě. Po dvouleté praxi založil v Bělehradě spolu se svou manželkou Tijanou zubní laboratoř MTLAB. V laboratoři dnes zaměstnává 17 zubních techniků.
Na počátku profesní kariéry se věnoval oblasti ortodoncie. Jako instruktor pro společnost Forestadent (Německo) měl možnost proškolit nespočet kolegů ve státním i privátním sektoru. Zdokonaluje se v oborech snímatelná, hybridní a fixní protetika a od roku 2012 se věnuje protetice kotvené na implantátech. O tři roky později se vrhá do „dobrodružství“ digitálních technologií.
Dnes se zaměřuje především na digitalizaci v oboru stomatologie. Náplní jeho práce jsou řešení nesená implantáty, hybridní náhrady a estetické rekonstrukce.
Je školitelem systému firmy Amann Girrbach (Rakousko) a odborným poradcem pro systém Ortho premium firmy 3Shape (Dánsko). Je pionýrem digitální technologie Align a zakladatelem systému pro korekci postavení zubů M Aligner.

Téma přednášky

Typy zirkonových materiálů, jejich charakteristika a parametry.
Kritéria a indikace výběru správného typu materiálu, použití materiálů AG zirkon a manipulace s nimi.
Kombinace zirkonu s jinými materiály a indikace pro tyto případy.
Jak úspěšně zvládnout práci s tímto materiálem.
Technika infiltrace a barvení a jejich možnosti.
Správný výběr materiálu v estetických oblastech.
Prezentace jednotlivých případů.

Harpreet Ram, DT (IND, IT)

 

Profesní CV

Narozen v Birringu v Indii. Ovládá: italštinu, hindštinu, angličtinu, španělštinu
2014 – současnost
Zubní technik v laboratoři Steger (Zirkonzahn) sídlící v Brunecku (Itálie)
– Oddělení výzkumu a vývoje
– Specializuje se na CAD/CAM a digitální technologie
– Instruktor v „Die Zirkonzahn Schule“ (Škola Zirkonzahn)
– Přednášející na řadě konferencí
2008–2014
Zubní technik v Dental Px ve Vicenzi v Itálii

Vzdělání

2015 Absolvoval „Kurz Estetiky“ Klause Müterthiese zabývající se keramikou
2008–2013 Studium dentální technologie v institutu IPSIA F. Lampertico (Vicenza, Itálie)

Téma přednášky

Cílem přednášky je poukázat na změny, které v oboru stomatologie přinesla digitální revoluce, a na jejich význam v praxi zubních lékařů a techniků.

Použití digitálních technologií při plánování ošetření značně pomáhá celému dentálnímu týmu co do kvality a efektivity práce, díky čemuž je pacient s výsledkem více spokojen. Harpreet Ram představí nové technologie, které dovolují zachytit s vysokou přesností individuální referenční roviny pacienta a získat reálný 3D digitální model pacientova obličeje. Takový model v podstatě umožňuje ošetřujícímu týmu nonstop přístup k 3D virtuálnímu pacientovi, což eliminuje riziko vzniku chyb a zároveň ošetřovanému zajišťuje možnost 100% individualizované práce. Tento přístup k ošetření snižuje nutný počet návštěv ze strany pacienta, což opět zvyšuje jeho komfort, a zároveň zvyšuje pacientovo povědomí o možné podobě finální práce.

Přednáška se dále zaměří na možnosti intraorálního skenování a počítačem asistované implantace, která lékaři umožní okamžité zatížení implantátů. Výklad bude podpořen prezentací několik minimálně invazivních kazuistik a poukáže na výhody využití digitálních technologií v kombinaci s manuální zručností. Diskutovány budou i možnosti výběru materiálů indikované pro dané případy spolu s potenciálními obtížemi, které v průběhu ošetření mohou vyvstat.

MUDr. Milan Mach (CZ)

Profesní CV

MUDr. Milan Mach vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze obor Stomatologie v roce 1994, dokončil školení předepsaná pro specializaci zubní chirurgie a parodontologie, úspěšně ukončil curriculum The Dawson Academy a je členem asociace Alumni při Dawson Academy na Floridě. Pracuje v zubní ordinaci Neodent v Praze. Je zakládajícím členem Neodent Study Clubu.

Ing. Ondřej Kosnar (CZ)

Profesní CV

Vzdělání: Technická Univerzita Liberec
Specializace: technologie, zpracování kovů a plastů
Současné zaměstnání: Microdent LAB s.r.o.
Pracovní pozice: výrobní ředitel
Předchozí praxe: zkušenosti z výroby a vedení výroby ve strojírenských firmách

Popis přednášky

a. 3D tisk v praxi
b. Využití 3D tisku v laboratoři a ordinaci, srovnání dostupných technologií a jejich využití na jednotlivé výrobky
c. DLP tiskárna a její možnosti, výhody, omezení
d. Tisk na DLP tiskárně (příprava, tisk, dokončovací práce)
e. Nejběžnější chyby obsluhy, defekty výrobků
f. Materiály pro tisk
g. Tištěné protetické výrobky

MUDr. Martin Čelko (CZ)

Profesní CV

Majitel soukromé zubní praxe v Hradci Králové – zaměřuje se na protetickou stomatologii s využitím digitálních technologií. Od roku 2010 pracuje se systémem CEREC, od roku 2014 je certifikovaný CEREC trenér.

Tomáš Skoupý (CZ)

Kateřina Marková (CZ)

Profesní CV

Absolventka studia oboru zubní technik na Střední Zdravotnické škole a Vyšší Zdravotnické škole v Hradci Králové.

Po ukončení studia se věnovala snímatelným zubním náhradám a ortodoncii. Následně po absolvování specializačního studia na NCO NZO Brno se začala naplno věnovat fixní protetice a estetickým náhradám. Má zkušenosti s technologií výroby fixních náhrad pomocí CAD/CAM technologií. Po dobu čtyř let pracovala jako certifikovaný mezinárodní lektor pro International Implant Foundation Munich, Germany. Spolupracovala s firmami OSSTEM IMPLANT a DENTAMED jako školící zubní technik v otázce problematiky protetiky nesené implantáty. Nyní pracuje jako zástupce firmy Ivoclar Vivadent GmbH pro Českou republiku. Věnuje se dentální fotografii – je ambasadorkou firmy Canon pro oblast stomatologie.

Piotr Nagadowski (PL)

Profesní CV

Narozen 1974 v Polsku
1993–1995 – Soukromá Střední zdravotnická škola pro zubní techniky
1995 – současnost – Spolumajitel společnosti Natrodent a zubní laboratoře Natrodent se sídlem v Lodži v Polsku
Prezident a CEO společnosti Digital Dental Service Ltd působící v Londýně

Přes 15 let působil v roli reprezentanta, mezinárodního technického konzultanta a lektora u firmy Amann Girrbach AG.
Od roku 2002 poskytuje specializované kurzy v oblastech artikulace, fixní protetiky, digitálních řešení ve stomatologii, a to jak doma, tak v zahraničí.

Tvůrce softwaru DDS-Pro určeného pro návrh operačních šablon, ortognátních šablon, ortodoncii, plánování implantologického ošetření a rozsáhlou aplikaci počítačové tomografie a dalších digitálních prostředků používaných v každodenní praxi lékařem a technikem.

Tvůrce 3D tiskárny pro použití v protetice a zubním lékařství.

ZTM Sebastian Schuldes, M.Sc. (DE)

Profesní CV

1974 narozen v Eisenachu
1991–1995 studium zubní techniky
1998–1999 navazující studium – mistr zubní technik ZTM
od roku 1999 jednatel zubní laboratoře Dentallabor-Schuldes GmbH
1999–2000 studium na Obchodní škole pro řemeslné profese
2000–2004 další specializace na poli implantologie
2004 vybudování technologického centra CERCON
2006–2008 Studium Magisterského oboru Master of Science (M.Sc.) – dentální technika – Donauuniversität Krems / Bonn
2007 založení firmy S-implantat® – poskytovatel 3D plánování pro navigovanou implantologii
2009 Curriculum DGZI (Německá společnost pro zubní implantologii) na téma 3D plánování v implantologii a protetice
2011 vybudování frézovacího centra zaxocad DENTALSOLUTIONS®
od roku 2017 Straumann® Original Ambasador
Dodnes intenzivní publikační a přednášková činnost na národní i mezinárodní úrovni

Přednášková činnost
• bredent & bredent Medical
• Camlog
• Straumann
• BEGO
• Fundamental / DGZI Curriculum Protetika na implanáty
• Fundamental / DGZI Curriculum 3D Plánování v implantologii a protetice
• Střední škola zdravotnická a sociální